بلاگ

طهماسبی رئیس اتحادیه بانوان خیاطان و مزون دوخت مشهد

به نام خداوند خالق هنر و زیبایی بسیار خرسندم ،که خداوند متعال افتخار خدمت به بانوان هنرمند و خوش ذوق خراسان را به بنده حقیر محول نموده تا درکنار هم بتوانیم قدمی هر چند کوچک برای اطلای کشور عزیزمان ایران برداریم .

پیام سر کار خانم مهندس کاهانی

با سلام بنام خالق زیبا.....الله جمیل و یحب الجمال...... هنر و هنرمند زندگی را شایسته زیستن میکند و حس زیبا شناختی و هنری چرخشهای تحول آفرینی در زندگی هنرمند بوجود می آورد. سر تعظیم در مقابل هنر و زیبائی بانوان زیبا آفرین مشهد فرود می آوریم و تمام سعی ما این است که بتوانیم در راستای ازدواج آسان ونبودی طبق فرموده رهبر انقلاب اسلامی ازدواج آسان را تبلیغ و ترویج دهیم